Văn bình giảng

Bình giảng bài thơ Vịnh Năm canh thông qua các khổ thơ dưới đây: “Tấp tểnh trời vừa mọc Đẩu tinh, Ban khi trống một mới thu canh…”.

Bình giảng bài thơ Vịnh Năm canh thông qua các khổ thơ dưới đây: Tấp tểnh trời vừa mọc Đẩu tinh, Ban khi trống một mới thu canh. Đẩu nhà khói tỏa lổng sương hạc, Sườn núi chim gù ẩn lá xanh.

Xem thêm

Bình giảng về bài thơ Hữu Cảm của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bình giảng về bài thơ Hữu Cảm của Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585), hiệu là Bạch Vân cư sĩ, còn được gọi là Trạng Trình, là nhà văn hóa lớn, nhà thơ lớn, nhà tiên tri vĩ đại

Xem thêm

Bình giảng 8 câu thơ trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

Bình giảng 8 câu thơ trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du ‘Buồn trông cửa bể chiều hôm, Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa ? Buồn trông ngọn nước mới sa, Hoà trói man mác biết là về đáu

Xem thêm

Bình giảng đoạn thơ trong tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên của tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Bình giảng đoạn thơ trong tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên của tác giả Nguyễn Đình Chiểu Nếu đọc Truyện Kiều, người đọc vô cùng sảng khoái với hành động khuấy nước chọc trời của Từ Hải thì đọc ‘Lục Vân Tiên’

Xem thêm

Nhà thơ Bảo Định Giang đã ca ngợi: “Mắt Nguyễn Đình Chiểu mù lòa, nhưng tấm lòng ông vằng vặc như sao Bắc Đẩu”. Hãy giải thích và chứng minh ý kiến ấy.

Nhà thơ Bảo Định Giang đã ca ngợi: "Mắt Nguyễn Đình Chiểu mù lòa, nhưng tấm lòng ông vằng vặc như sao Bắc Đẩu". Hãy giải thích và chứng minh ý kiến ấy. Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ lớn của dân

Xem thêm

Bình giảng hai khổ thơ cuối bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá

Bình giảng hai khổ thơ cuối bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá Huy Cận viết bài thơ ‘Đoàn thuyền đánh cá’ vào năm 1958, tại vùng biền  Quảng Ninh. Bài thơ ra đòi trong một thời kì sôi nổi trên miền Bắc

Xem thêm

Bình giảng đoạn thơ 8 câu sau đây: Buồn trông cửa bể chiều hôm, Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa? Buồn trông ngọn nước mới sa, Hoa trôi man mác biết là về đâu? …

Bình giảng đoạn thơ 8 câu sau đây: Buồn trông cửa bể chiều hôm, Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa? Buồn trông ngọn nước mới sa, Hoa trôi man mác biết là về đâu? … … Bỗng quý cô Kiều

Xem thêm

Bình luận ý thơ sau: Nhớ câu kiến ngãi bất vi, Làm người thế ấy cũng phi anh hùng. (Truyện Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu)

Bình luận ý thơ sau: Nhớ câu kiến ngãi bất vi, Làm người thế ấy cũng phi anh hùng. (Truyện Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu) Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ lớn của đất nước ta, mãi mãi xứng đáng

Xem thêm

Bình giảng hai khổ thơ cuối bài thơ Đoàn thuyền đánh cá

Bình giảng hai khổ thơ cuối bài thơ Đoàn thuyền đánh cá Huy Cận viết bài thơ Đoàn thuyền đánh cá vào năm 1958, tại vùng biển Quảng Ninh. Bài thơ ra đòi trong thời kỳ miền Bắc nước ta sôi nổi

Xem thêm

Bình giảng bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt

Bình giảng bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt Bài thơ viết ra đã được mười năm. Bằng Việt bây giờ đã là tác giả được nhiều bạn đọc yêu mến. Tôi muốn nhớ lại hồi đầu được đọc thơ anh, như

Xem thêm