Văn bình giảng

Bình giảng khổ thơ đầu bài Đây mùa thu tới của Xuân Diệu

Bình giảng khổ thơ đầu bài Đây mùa thu tới của Xuân Diệu Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang. Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng: Đây mùa thu tới, mùa thu tới. Với áo mơ phai dệt lá vàng. a.

Xem thêm

Bình giảng bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm

Bình giảng bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm – Bài làm 1 Rung động sâu xa về một cuộc chia tay da diết và đằm thắm tình đời, tình người đã thôi thúc nhà thơ Thâm Tâm viết bài thơ

Xem thêm

Bình giảng bải thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử

Bình giảng bải thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử Bài thơ Dây thôn Vĩ Dạ có mặt trong tập Thơ Diên, tức tập thơ viết về giai đoạn sau cùng, nhưng là bài thơ gần gũi với nhiều bài

Xem thêm

Tả lớp học của em

Tả lớp học của em – Bài làm 1 Năm nay là năm học cuối cùng em được ngồi trên ghế nhà trường tiểu học. Cũng là 5 năm em đã gắn bó với lớp học này. Một lớp học neo giữ

Xem thêm

Hãy tả về ngôi trường của em đang học

Hãy tả về ngôi trường của em đang học – Bài làm 1 Ngôi trường của em đang học là ngôi trường nằm ở ngoại thành thành phố mang tên Bác, với những hàng cây rợp bóng mát cho những giờ ra

Xem thêm