Văn hay lớp 11

Bình luận nhận định: Lòng yêu nước bắt nguồn từ lòng yêu những người thân…

Đề bài: Viết một bài nhận định: Lòng yêu nước bắt nguồn từ lòng yêu những , từ nơi chôn nhau cắt rốn với những tuổi thơ không bao giờ quên

Bài làm

Đất nước là nơi mỗi chúng ta sinh ra và lớn lên, là nơi gắn liền với các di tích lịch sử và văn hóa quốc gia của dân tộc. Chính vì thế mỗi chúng ta cần phải thể hiện lòng yêu nước sâu sắc nhất, như có ý kiến cho rằng: “ Lòng yêu nước bắt nguồn từ lòng yêu những người thân, từ tình yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên”.

Lòng yêu nước là tấm lòng đối với đất nước, sự mến mộ, tấm lòng biết yêu quý và yêu nước thiết tha. Mỗi chúng ta đều cần phải có sự mến mộ, yêu mến và thể hiện tấm lòng của mình với các quốc gia, dân tộc. Thể hiện tấm lòng yêu nước của mình sâu sắc nhất.

Lòng yêu nước là sự cố gắng không ngừng để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển hơn nữa tình yêu thương đó biểu hiện sự quan tâm sâu sắc của đối với toàn xã hội.

Lòng yêu nước được biểu hiện một con người tình cảm, trong nhận định này nó muốn nói đến những con người có tấm lòng biết yêu thương sâu sắc, biểu hiện ở con người có tình yêu thương, từ người thân, đến những kỉ niệm tuổi thơ của thời chôn rau, cắt rốn…

Xem thêm:  Soạn bài luyện tập phong cách ngôn ngữ báo chí

Lòng yêu nước xuất phát từ những việc làm nhỏ nhất, từ xưa đến nay lòng yêu nước luôn được mỗi cá nhân đề cao và nó trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Câu nói trên muốn nhấn mạnh đến vai trò của tấm lòng yêu nước, những con người có tấm lòng trong sáng biết yêu thương và trân trọng những tình cảm đặc biệt của con người trong xã hội, đất nước….

Lòng yêu nước bắt nguồn từ tấm lòng của con người, đó là truyền thống yêu nước và truyền thống của cả dân tộc Việt Nam. Truyền thống yêu nước được biểu hiện qua một số biểu hiện sau, đó là những con người biết yêu quý những người xung quanh, đúng như dân tộc ta đã có câu “ Lá lành đùm lá rách”, hay câu “ ”….

Lòng yêu nước biểu hiện từ những việc nhỏ bé nhất là biết quan tâm và chăm sóc đến người khác, biết biểu hiện những lo lắng, khó khăn đối với , con người, tình thương đó nhỏ bé nhưng được đánh giá vô cùng quan trọng và mang những điểm cực kỳ quan trọng đối với mỗi con người.

Lòng yêu nước là một trong những việc làm quan trọng mà mỗi đất nước, chúng ta luôn coi trọng và giữ gìn mỗi ngày, truyền thống yêu nước từ xưa đến nay luôn được quan tâm sâu sắc, nó trở thành một trong những truyền thống quan trọng của cả dân tộc.

Xem thêm:  Viết một bức thư ngắn gửi cho bố công tác ở xa

Mỗi cá nhân chúng ta cần phải thể hiện được tấm lòng yêu nước của mình đối với toàn dân tộc, bởi nó có ý to lớn làm nên những giá trị to lớn cho đất nước, quốc gia. Làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, xã hội ngày càng công bằng, hơn.

Truyền thống yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, mỗi cá nhân chúng ta cần phải cố gắng giữ gìn và phát huy truyền thống đó mỗi ngày.Là mỗi chúng ta cần phải ra sức học tập, rèn luyện bản thân và phải rèn luyện cho mình truyền thống yêu nước…

    Post Comment