Văn hay lớp 11

Dàn ý bài văn bình luận nhận định: Lòng yêu nước bắt nguồn từ lòng yêu những người thân…

Đề bài: Dàn ý bài văn nhận định: bắt nguồn từ lòng yêu những , từ nơi chôn nhau cắt rốn với những tuổi thơ không bao giờ quên

Bài làm

Mở bài:

+Truyền thống yêu nước là một trong những truyền thống quan trọng và đáng tự hào của dân tộc Việt Nam, chính vì thế có người đã cho rằng: Lòng yêu nước bắt nguồn từ lòng yêu những người thân, từ tình yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên”.

Thân bài:

Truyền thống yêu nước là tình cảm đối với quê hương đất nước, nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, đó là sự mến và cố gắng xây dựng ngày càng giàu mạnh và phát triển hơn.

+ Truyền thống yêu nước là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, truyền thống này đã được cả dân tộc cố gắng phát huy mỗi ngày.

+ Truyền thống yêu nước giúp chúng ta rất nhiều trong , nó không chỉ để chúng ta nhớ lại cội nguồn của đất nước, mà qua đó những giá trị văn hóa, tinh thần của đất nước cũng ngày càng phát triển ổn định và giữ được những truyền thống văn hóa tinh của mỗi quốc gia, dân tộc trên thế giới.

+ Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam còn là một trong những truyền thống quan trọng, mang đến những giá trị to lớn cho cả dân tộc, đất nước, mỗi quốc gia.

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về phòng chống tệ nạn xã hội trong học đường

+ Truyền thống yêu nước như nhận định trên là xuất phát từ lòng yêu thương người thân, từ tình yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên.

+ Đó là những việc làm nhỏ bé, cần thiết nhưng lại ảnh hưởng vô cùng quan trọng và nó liên quan tới truyền thống yêu nước của đất nước.

+ Mỗi chúng ta cần phải có ý thức hơn nữa trong việc có ý thức bảo vệ và giữ gìn những giá trị văn hóa của đất nước, tinh hoa, văn hóa của dân tộc.

Kết Luận:

Truyền thống yêu nước là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, chính vì vậy mỗi chúng ta cần phải cố gắng giữ gìn, phát triển những truyền thống đạo đức, văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc…

    Post Comment