Văn kể chuyện

Kể lại câu chuyện Một người chính trực theo lời kể vị quan trong triều

Kể lại câu chuyện Một người chính trực theo lời kể vị quan trong triều

Hướng dẫn

Tôi là một vị quan dưới triều Lí, là một bề tôi trung thành. Tôi rất khâm phục và ngưỡng vị quan Tô Hiến Thành – một chính trực.

Vào năm 1175, vua Lí Anh Tông trước khi mất có đế lại di chiếu cho Tô Hiến Thành phải phò giúp Thái tử Long Cán, con bà thái hậu họ Đỗ, lên ngôi. Biết được ý định truyền ngôi của vua, một bà thái hậu khác lại muốn con mình là Long Xương nối ngôi. Bà liền cho người đem vàng bạc đút lót vợ Tô Hiến Thành để nhờ ông giúp đỡ. Nhưng Tô

Hiến Thành vẫn nhất định không nghe, không nhận đút lót mà theo di chiếu của nhà vua lập Long Cán lên ngôi. Đó là vua Lí Cao Tông.

Câu chuyện trên đã lan truyền trong triều đình, ai ai cũng ngưỡng mộ con người chính trực ấy. Còn tôi càng khâm phục ông hơn lúc về già.

Phò tá vua Lí Cao Tông được bốn năm, Tô Hiến Thành lâm bệnh nặng. Quan Tham tri chính sự là Vũ Hán Đường ngày đêm bên giường bệnh để hầu hạ, chăm sóc ông. Còn Gián nghị đại phu Trần Trung Tá do bận nhiều công việc triều chính nên không mấy khi tới thăm ông được.

Một hôm, Đỗ Thái hậu và nhà vua tới thăm ông, rồi hỏi:

– Nếu chẳng may ông mất đi thì ai là người sẽ thay ông đứng đầu triều đình?

Tô Hiến Thành không do dự, đáp:

– Tâu bệ hạ, đó là Gián nghị đại phu Trần Trung Tá.

Thái hậu rất ngạc nhiên:

– Vũ Tán Đường hết lòng vì ông sao ông không tiến cử?

Tô Hiến Thành chậm rãi tâu:

– Nếu Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì tôi xin cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, tôi xin cử Trần Trung Tá.

Những câu chuyện trên đã giúp tôi kính phục hơn về con người khẳng khái, chính trực. Tô Hiến Thành làm gì cũng theo lẽ phải, không hành động vì ơn riêng một ai, đặt việc công, đặt quyền lợi của nước nhà lên trên hết.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Em hãy viết đoạn văn nghị luận về sức mạnh của lời xin lỗi và lời cám ơn

Post Comment