Văn nghị luận

Nghị luận về Thanh niên là trụ cột của nước nhà

Nghị luận về Thanh niên là trụ cột của nước nhà

Bài làm

Thanh niên và là trụ cột và là tương lai của nước nhà.

Quả thật vậy, xuyên suốt trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, thanh niên luôn là người giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Bởi lẽ, thanh niên luôn là lực lượng hưởng ứng mạnh mẽ, luôn thể hiện được tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm trong các phong trào yêu nước, họ xả thân trong các phong trào chống giặc ngoại xâm, hay cả trong phong trào giành độc lập dân tộc. Họ là những người tiên phong đứng lên nêu cao khẩu hiệu đấu tranh, là ngọn hải đăng soi sáng, là ngọn cờ phất cao dẫn hướng, là động lực, là tấm gương, là sự thúc đẩy khơi dậy hào khí cho toàn dân ta thời bấy giờ.

Đến ngày nay, thanh niên vẫn là chủ lực trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hóa . Ngần ấy thời gian trôi đi, họ vẫn luôn giữ vững được tinh thần tốt đẹp đó và ngày càng tích cực phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Chúng ta – những thế hệ thanh niên hiện tại của đất nước, được trong một lành mạnh, đầy đủ vật chất tiện nghi, được tạo điều kiện để , rèn luyện và ngày càng trưởng thành. Tuy vậy chúng ta cũng không thể chỉ tập trung vào đó, chúng ta còn phải chủ động và tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động do nhà trường, xã phường tổ chức như các hoạt động sáng tạo, các hoạt động tổ chức từ thiện, bảo vệ ,… để rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cũng như phát triển các kỹ năng, năng lực sống cho .

Xem thêm:  Biểu cảm về cây chuối ở làng quê

Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển tích cực đó, thì một số thanh niên vẫn thiếu ý thức trong việc chấp hành pháp luật, những thanh niên đó ngày thiếu sút niềm tin, họ thiếu lý tưởng sống tốt đẹp, thiếu thực dụng và ngày càng xa rời văn hóa của dân tộc, đắm chìm trong những văn hóa đồi trụy, thiếu khỏe mạnh, mang tính phản động. Đặc biệt các diễn ra thường xuyên mà thanh thiếu niên chính là chiếm đa số.

Qua đó, Đảng và nhà nước ta phải chú trọng hơn trong hệ thống giáo dục, không chỉ trong lĩnh vực học tập, mà còn phải giáo dục các lý tưởng cách mạng, mạnh khỏe và bồi dưỡng đạo đức cho các thanh niên. Các cán bộ, nhân viên trong nhà nước phải làm tấm gương sáng cho thanh niên noi theo. Nghiêm túc quản giáo, thẳng thắng phê bình và thức thời đưa ra các giải pháp để uốn nắn các hành vi lệch lạc. Nhà trường, xã phường địa phương cũng như gia đình phải tạo điều kiện, hướng dẫn, ủng hộ, quan trọng hơn cả là tạo được lành mạnh, năng động, sáng tạo tích cực cho các thanh niên được sống và phát triển.

Như vậy, thanh niên chúng ta ngày càng phải nỗ lực hơn, đáp ứng được các yêu cầu và hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao cho, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Xem thêm:  Soạn bài Trẻ em sáng tạo tương lai

Post Comment