Văn nghị luận

Nghị luận về Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

Nghị luận về Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

Bài làm

Sinh thời, Chủ tịch luôn quan tâm đến , thế hệ thanh niên của nước nhà. Bác từng căn dặn thanh niên: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Thật vậy, trong 45 năm vừa qua, thanh niên cả nước đã khắc ghi lời dạy của Bác và thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mình.

Thanh niên chúng ta, thời chiến cũng như thời bình, đã dốc hết sức mình để cống hiến cho quê hương, . Lịch sử dựng nước và giữ nước, đặc biệt là hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cho thấy thanh niên luôn giữ vai trò quan trọng, thể hiện tinh thần xả thân vì Tổ quốc. Cách đây tròn 68 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo Đoàn Thanh vận Trung ương và Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam huy động lực lượng thanh niên trẻ, khỏe, là con em bần cố nông và trí thức lao động, lý lịch tốt, có tinh thần hăng hái để thành lập các đội “Thanh niên xung phong”, thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng bộ đội và toàn dân chiến thắng địch trên chiến trường. Thanh niên mở đường, thanh niên vận chuyển tân trang, vũ khí, lương thực, thanh niên rà phá bom mìn, thanh niên tham gia bảo vệ và đào hầm trú ẩn,…Họ luôn cùng Đảng, cùng và cùng nhau bảo vệ Tổ quốc khi chúng ta đang trong thời kì loạn lạc và xây dựng một tươi đẹp và giàu mạnh hơn. Họ không bao giờ quản ngại khó khăn, một lòng hi sinh để cho chúng ta được trong nền hoà bình hôm nay.

Xem thêm:  Soạn bài Những câu hát châm biếm Văn lớp 7

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , thanh niên tiếp tục là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đất nước. Thế hệ trẻ sinh ra trong thời bình, thừa hưởng môi trường tốt, do đó cần xác định cho mình lẽ sống, phù hợp. Để cống hiến được, trước tiên thanh niên chúng ta phải trưởng thành, vững vàng, phải chu toàn, tự chăm lo cho , cho mình thì mới có nguồn lực chăm lo cho xã hội, cống hiến cho xã hội… Hiểu được lẽ đó, thanh niên luôn luôn ý thức được bản thân tham gia vào các hoạt động xã hội, thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng thời hạn, tham gia các công việc thiện nguyện, đóng góp sức lao động của chính mình vào quá trình phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ mà đất nước và nhân dân giao phó.

Thanh niên là “cánh tay đắc lực” của Đảng. Bằng chứng là từ trước đến nay, thanh niên luôn đi đầu. Đi đầu để tiếp thu cái mới, cái tiến bộ từ những công việc đơn giản. Bên cạnh đó thì vẫn còn một số bộ phận thanh niên thờ ơ với thời cuộc, sống ích kỉ, lo thụ hưởng. Vì vậy, để tập hợp thanh niên thì phong trào phải đi trước, để họ thấy, họ hiểu thì họ mới làm. Bởi lẽ thanh niên là lực lượng nòng cốt của đất nước, họ nắm giữ tương lai của đất nước, là lực lượng lao động chính, có vai trò to lớn trong sự phát triển của đất nước.

Xem thêm:  Em hãy giải thích câu ca dao: Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.

“Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên” – đã từng nói như vậy. Mỗi thanh niên chúng ta hãy luôn sống và làm theo tấm đạo đứa Hồ Chí Minh, dẫn đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Post Comment