Phân tích bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng Ghen

Đề bài: Em hãy bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng Ghen

Bài làm

Ăng Ghen là nhà chính trị, nhà triết học nổi tiếng, ông tham gia nhiều vào hoạt động chính trị và là người thân của Các Mác, chính vì thế ông viết lên tác phẩm này để nói lên nỗi lòng và trình bày thành tựu vĩ đại của Các Mác.

Bài văn đã nói lên những cảm xúc và thành tựu quan trọng của Các mác trong lịch sử, ông có vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của nhân loại, những thành tựu to lớn mà ông đạt được đều có ý đối với xã hội, ông luôn tìm ra được những thành tựu và mở ra thời kỳ mới cho lịch sử nhân loại.

Ông có vai trò trong việc tìm ra những quy luật phát triển của loài người, ông có ý nghĩa quan trọng hơn đối với việc phát triển tổ chức, nhà nước.

Hơn nữa ông còn tìm ra được những quy luật và sự vận động của giá trị thặng dư, những giá trị đó được ông tích lũy, tạo nên những thành quả to lớn trong lịch sử nhân loại, chính vì vậy trong tác phẩm ông đã nói lên những thành quả mà ông đạt được trong lịch sử nhân loại, những giá trị đó to lớn, mang nhiều ý nghĩa giá trị cho nhân loại.

Xem thêm:  Soạn bài Ông già và biển cả

Trong tác phẩm, những thành tựu to lớn mà Các Mác đạt được đều được Ăng Ghen thể hiện rõ nét, chi tiết qua từng câu chữ, những thành tựu đó đem đến thành tựu to lớn và những giá trị quan trọng trong toàn bộ tác phẩm.

Những giá trị cốt lõi trong tác phẩm đều được ông thể hiện qua từng câu chữ, ông có vai trò quan trọng trong sự nghiệp giải phóng của dân tộc, những thành tựu mà ông đạt được mang những giá trị to lớn, cốt lõi, để lại những giá trị tinh cho cả đất nước, dân tộc. Ông hiểu hơn được những giá trị của , dùng phương thức và tạo nên những giá trị trong , ông còn tìm ra sự kết hợp những lý thuyết và thông qua đó ông tìm ra được những giá trị đích thực của .

Ông còn là người tiên phong trong sự nghiệp giải phóng của dân tộc, chính vì thế ông có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển, gìn giữ ngày càng giàu đẹp, có những giá trị cốt lõi, tư tưởng và văn hóa riêng.

Ông đóng góp những vấn đề quan trọng của cuộc , có vai trò trong trong việc sáng lập và tổ chức nên thành phần công nhân, nó góp phần làm nên sự nghiệp phát triển của đất nước. Trong tác phẩm ông nói lên được những cảm xúc, tâm trạng và nỗi niềm của mình đối với vị lãnh tụ của dân tộc, ông có nhiều đóng góp quan trọng, to lớn.

Xem thêm:  Hãy phân tích bài thơ ‘Đi đường’ của Bác Hồ để thấy nỗi vất vả gian lao mà Bác đã vượt qua bằng ý chí sắt đá

Mang những giá trị riêng, to lớn cho toàn bộ tác phẩm, mỗi chi tiết đều được xây dựng tinh tế, để thể hiện được những thành tựu to lớn, quan trọng trong sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Ông không chỉ làm nên những giá trị, những tinh hoa cho dân tộc mà cả cuộc đời của ông cũng gắn bó và làm nên được những giá trị to lớn của cả dân tộc Việt Nam.

Tác phẩm đã mang đến cho người đọc những giá trị thành tựu to lớn cho cả dân tộc, ông có vai trò quan trọng làm nên giá trị cho lịch sử của cả dân tộc.

    LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ