Văn hay lớp 7

Phân tích bài ca dao Anh em nào phải người xa

Phân tích bài ca dao Anh em nào phải người xa

Hướng dẫn

“Anh em nào phải người xa,

Cùng chung bác , một nhà cùng thân”

Hai câu cuối là lời khuyên bảo anh em, chị em về cách , cách đối xử trong sao choleó tình ^

“Yêu nhau như thể tay chân,

Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy”

Tục ngữ có câu: “Anh em như chân với tay”. Chân với tay. là hai bộ phận gắn bó của . hoàn chỉnh không thể thiếu tay hoặc chân. Cũng như anh em ruột thịt phải biết yêu nhau, thương nhau, gắn bó đỡ đần nhau “như thê’ tay chân”. Anh em phải sống hòa thuận, nghĩa là đoàn kết, đùm bọc, nhường nhịn nhau, anh thương em, em kính trọng anh. Anh em ruột thịt có biết “yêu nhau”,“hòa thuận” thì mẹ mới “vui vầy” sống yên vui . Các động từ: “yêu nhau”“hòa thuận” nói lên cách sống, cách cư xử đầy tình nghĩa tốt đẹp của anh em, chị em trong gia đình.

Theo Giaovienvan.com

Từ khóa tìm kiếm:

Xem thêm:  Bài văn tả cảnh nhộn nhịp của trường em trong giờ ra chơi.

Post Comment