Soạn văn Bài 29: Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Câu 1: Tự ti và là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả và công tác. Hãy hai căn bệnh trên.

Hướng dẫn:

Để trình bày được những biểu hiện cũng như của tự ti và tự phụ thì trong bài viết cần đảm bảo được những ý sau:

_ Nêu ra những biểu hiện và tác hại của hai thái độ tự ti và tự phụ:

+ Giải thích khái niệm tự ti: Tự ti là tự đánh giá thấp mình, không tin vào năng lực của , khái niệm này không giống với khiêm tốn.

+ Những biểu hiện cụ thể:

 • Không tin tưởng vào những năng lực, khả năng của mình
 • Không dám mạnh dạn nhận những công việc được giao

+ Tác hại:

 • Khiến cho con người bị động trong mọi trường hợp
 • Dễ thất bại trong công việc, học tập

_ Tự phụ:

+ Khái niệm: Tự phụ là tin tưởng vào khả năng của bản thân một mức thái quá, đề cao bản thân mà xem thường người khác.

+ Biểu hiện:

 • Lúc nào cũng cho bản thân mình là giỏi nhất
 • Lúc nào cũng nghĩ mình đúng
 • Khi cùng thực hiện một công việc, nhiệm vụ thì không lắng nghe ý kiến người khác,đề cao ý kiến của bản thân.
Xem thêm:  Nghị luận xã hội về tình trạng học lệch học tủ của học sinh hiện nay

+ Tác hại:

 • Đề cao thái quá bản thân nên không biết được năng lực thật sự của mình đến đâu
 • Đánh mất thiện cảm đối với những người đối diện

_ xác định thái độ hợp lí:

+ Cần biết được bản thân có những ưu, nhược điểm gì để từ đó có thể phát huy và khắc phục

+ Trong cần phải khiêm tốn và

+ Có ý thức hoàn thiện nhân cách

Câu 2: Viết lập luận phân tích hình ảnh sĩ tử và quan trường trong hai câu thơ:

“Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,

Ậm ọe quan trường miệng hét loa”

Hướng dẫn:

Với đề bài này có thể tiến hành phân tích theo những ý sau đây:

+ Lựa chọn được những từ ngữ giàu sức gợi tả như: lôi thôi, ậm ọe

+ Sử dụng nghệ thuật đảo trật tự ngữ pháp để làm nổi bật lên hình ảnh, dáng điệu cũng như của các sĩ tử khi đi thi.

+ Đối lập giữa hình ảnh của sĩ tử và quan trường

+ Trình bày của bản thân về việc đi thi của sĩ tử ngày xưa

_ Cảm nghĩ về chế độ thi cử thời xưa

_ Khi tiến hành viết bài, người viết có thể lựa chọn kiểu lập luận tổng – phân- hợp

  LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ