Văn hay lớp 12

Phân tích bài thơ Giải đi sớm của Hồ Chi Minh

Đề bài: Phân tích bài thơ Giải đi sớm của Hồ Chi Minh Bài làm Tập thơ Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh ra đời trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt – đấy là thời gian Bác, bị

Xem thêm

Cảm nhận của em về nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh

Viết về tác phẩm Nhật kí trong tù, sách giáo khoa Văn 12 đã khẳng định: “Có thể xem Nhật kí trong tù như một bức chăn dung tự họa con người tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Anh (chị)

Xem thêm

Chứng minh Thơ Nhật ki trong tù đậm đà màu sắc cổ điển mà vẫn thể hiện sáng ngời tinh thần thời đại

Đề bài: Thơ Nhật ki trong tù đậm đà màu sắc cổ điển mà vẫn thể hiện sáng ngời tỉnh thần thời đại. Hãy giải thích vì sao như vậy và phân tích bài thơ Mới ra tù, tập leo núi của

Xem thêm

Phân tích bài thơ Báo tiệp (Tin thắng trận) của Hồ Chí Minh

Đề bài: Có người cho rằng: thơ trăng say nhất và lạ nhất của Bác là bài Báo tiệp. Anh (chị) có đồng ý như vậy không? Hãy phân tích bài thơ báo tiệp của Bác để thấy vẻ đẹp độc đáo

Xem thêm

Phân tích mối quan hệ kế thừa phát triển giữa Kẻ sĩ hiện đại và người Nho sĩ truyền thống

Đề bài: Tìm hiểu mối quan hệ kế thừa – phát triển giữa con người “kẻ sĩ hiện đại” với con người Nho sĩ truyền thống Bài làm Lịch sử dân tộc là một dòng chảy liên tục giữa các thế hệ,

Xem thêm

Suy nghĩ bình luận ý kiến mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động của nhà văn Pháp M. Xi-xê-rông

Đề bài: Mọi phẩm chất của đức hạnh là ở trong hành động. Ý kiến trên của nhà văn Pháp M. Xi-xê-rông gợi cho anh (chị) những suy nghĩ gì về việc tu dưỡng và học tập của bản thân? Bài làm

Xem thêm

Chuyển nội dung bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu sang văn xuôi theo lời kể của tác giả

Đề bài: Em hãy chuyển nội dung đoạn trích bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu) sang văn xuôi theo lời kể của tác giả. Bài làm Cuộc kháng chiên chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta đã kết thúc

Xem thêm

Phân tích chứng minh quan điểm sáng tác của Bác (Hồ Chí Minh)

Đề bài: Nêu tóm tắt quan điểm sáng tác nghệ thuật của Hồ Chí Minh. Chứng minh sự thể hiện quan điểm ấy qua các sáng tác của người. Bài làm Hồ Chí Minh là lãnh tụ cách mạng, là nhà thơ

Xem thêm

Trên đường thành công không có vết chân của người lười biếng. Em có suy nghĩ như thế nào về câu nói trên

Đề bài: Trên đường thành công không có vết chân của người lười biếng” ( Lỗ Tấn ). Em có suy nghĩ như thế nào về câu nói trên? Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài. Chúng ta thường nói: thiên

Xem thêm

Trình bày ý kiến của mình về câu nói Hiền tài là nguyên khí của quốc gia …

Anh (chị) hãy bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề mà tác giả Thân Nhân Trung đã nêu trong Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thứ ba: Hiền tài là nguyên khí của

Xem thêm