Văn chứng minh

Tổng hợp những bài văn chứng minh mẫu hay nhất, các bài làm văn chứng minh chọn lọc đạt điểm cao để tham khảo cho học sinh và giáo viên Văn.

Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt có ngày nên kim

Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: Có công mài sắt có ngày nên kim – Bài làm 1 Ông cha ta ngày trước thật tài tình khi đúc kết những kinh nghiệm vốn sống quý báu trong những câu

Xem thêm

Chứng minh Bình Ngô đại cáo là một áng Thiên cổ hùng văn

Chứng minh Bình Ngô đại cáo là một áng Thiên cổ hùng văn – Bài làm 1 Trong văn trung đại Việt Nam, Nguyễn Trãi là nhà văn chính luận lỗi lạc hơn cả. Ông để lại khối lượng văn chính luận

Xem thêm

Chứng minh câu tục ngữ: Có công mài sắt có ngày nên kim

Chứng minh câu tục ngữ: Có công mài sắt có ngày nên kim – Bài làm 1 Tục ngữ là những câu nói có vần điệu, lưu truyền trong dân gian từ xưa, đúc kết tri thức, kinh nghiệm thực tiễn của

Xem thêm

Chứng minh câu tục ngữ: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

Chứng minh câu tục ngữ: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng – Bài làm 1 Từ xưa,trong cuộc sống lao động và chiến đấu của mình,nhân dân ta đã rút được biết bao bài học quý giá.Đó là những kinh

Xem thêm

Chứng minh câu nói: Học, học nữa, học mãi

Chứng minh câu nói: Học, học nữa, học mãi – Bài làm 1 Trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội và sự phát triền nhanh chóng của khoa học- kĩ thuật, đòi hỏi học sinh chúng ta cũng như tất

Xem thêm

Chứng minh câu tục ngữ: Uống nước nhớ nguồn

Chứng minh câu tục ngữ: Uống nước nhớ nguồn – Bài làm 1 Dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay có nhiều truyền thống quí báu được gìn giữ và lưu truyền.Một trong những truyền thống đạo lí tốt đẹp nhất

Xem thêm

Chứng minh câu tục ngữ: Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Chứng minh câu tục ngữ: Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao – Bài làm 1 Tình yêu thương đoàn kết là truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong bốn nghìn năm

Xem thêm

Chứng minh câu tục ngữ: Có chí thì nên

Chứng minh câu tục ngữ: Có chí thì nên – Bài làm 1 Cuộc sống có rất nhiều những khó khăn, và “sống” tức là đối mặt với những khó khăn đó. Ở đời có mấy ai không muốn đạt được thành

Xem thêm

Chứng minh câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công

Chứng minh câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công – Bài làm 1 Trên bước đường đời, để có được những thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều phải trải qua một

Xem thêm

Chứng minh câu tục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Chứng minh câu tục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây – Bài làm 1 Lòng biết ơn đối với người khác từ xưa đến nay vốn là truyền thống của dân tộc ta. Ông cha ta luôn nhắc nhở, dạy bảo

Xem thêm