Văn chứng minh

Tổng hợp những bài văn chứng minh mẫu hay nhất, các bài làm văn chứng minh chọn lọc đạt điểm cao để tham khảo cho học sinh và giáo viên Văn.

Có nhiều tác phẩm văn học giai đoạn đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 đã phản ánh được nỗi khổ đau của những kiếp lầm than. Dựa vào những truyện đã học và đọc thêm trong giai đoạn văn học này, em hãy làm sáng tỏ diều đó.

Có nhiều tác phẩm văn học giai đoạn đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945 đã phản ánh được nỗi khổ đau của những kiếp lầm than. Dựa vào những truyện đã học và đọc thêm trong giai đoạn

Xem thêm

Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Em hiểu câu tục ngữ đó như thế nào? Hãy chứng minh câu tục ngữ đó bằng dẫn chứng rút ra từ lịch sử bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của nhân dân ta.

Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Em hiểu câu tục ngữ đó như thế nào? Hãy chứng minh câu tục ngữ đó bằng dẫn chứng rút ra

Xem thêm

Từ các đoạn trích trong Truyện Kiều đã học, anh (chị) hãy chứng minh nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của Nguyễn Du.

Từ các đoạn trích trong Truyện Kiều đã học, anh (chị) hãy chứng minh nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của Nguyễn Du – Dàn ý 1.Mở bài Truyện Kiều của Nguyễn Du là kiệt tác trong lịch sử văn

Xem thêm

Hãy dùng một số tác phẩm truyện văn học dân gian để chứng minh ý kiến của Bác Hồ: “Những sáng tác ấy là những hòn ngọc quý’.

Hãy dùng một số tác phẩm truyện văn học dân gian để chứng minh ý kiến của Bác Hồ: “Những sáng tác ấy là những hòn ngọc quý’. 1. Phần truyện dân gian có thể đề cập đến các vấn đề sau:

Xem thêm

Tình cảm yêu nước và tự hào dân tộc trong thơ văn thế kỉ X – Nửa thế kỉ XV. Dùng các bài “Nam quốc sơn hà”, “Thuật hoài’ và “Bạch Đằng giang phú” để chứng minh.

Tình cảm yêu nước và tự hào dân tộc trong thơ văn thế kỉ X – Nửa thế kỉ XV. Dùng các bài “Nam quốc sơn hà”, “Thuật hoài' và “Bạch Đằng giang phú” để chứng minh. Bài thơ Nam quốc sơn

Xem thêm

Nhà thơ Bảo Định Giang đã ca ngợi: “Mắt Nguyễn Đình Chiểu mù lòa, nhưng tấm lòng ông vằng vặc như sao Bắc Đẩu”. Hãy giải thích và chứng minh ý kiến ấy.

Nhà thơ Bảo Định Giang đã ca ngợi: "Mắt Nguyễn Đình Chiểu mù lòa, nhưng tấm lòng ông vằng vặc như sao Bắc Đẩu". Hãy giải thích và chứng minh ý kiến ấy. Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ lớn của dân

Xem thêm