Có ý kiến cho rằng: “Bài thơ “Muốn làm thằng cuội” của Tản Đà thể hiện tâm trạng buồn chán…