Văn phân tích

Viết đoạn văn ngắn chứng minh lòng thuong người, thương vật, thương loài trong văn chương

Viết đoạn văn ngắn chứng minh lòng thuong người, thương vật, thương loài trong văn chương

Hướng dẫn

Hướng dẫn:

1, Giải thích ngắn gọn: Là thứ tình cảm nảy sinh ra từ trong trái tim, tâm hồn của mỗi người đối với người, người đối với vật thể hiện bằng các hành động như chăm sóc, lo lắng, đùm bọc lẫn nhau,…

2, Dẫn chứng:

-Đoạn trích Trong lòng của : dù có xa cách nhưng vẫn không bao giờ thay đổi.

-Bài thơ: : Tình cảm đậm sâu giữa và cháu dù bất kì hoàn cảnh nào.

Ngoài ra còn có ,…

3, Khẳng định vấn đề: hoàn toàn đúng.

4, mặt trái:

Tuy nhiên vẫn còn một số tác phẩm văn chương còn xuất hiện những nơi thiếu tình người, điển hình là Thúy kiều trong của với số phận trôi man mác biết là về đâu.

Hocvanvanhoc.com

Xem thêm:  Giải thích câu nói của Bác "Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết/ Thành công thành công đại thành công"

Post Comment