Văn phân tích

Viết đoạn văn phân tích cái hay của việc sử dụng điệp ngữ trong đoạn thơ sau: ''cháu chiến đấu hôm nay… (đến hết)''

Viết đoạn văn cái hay của việc sử dụng điệp ngữ trong đoạn thơ sau: ”cháu chiến đấu hôm nay… (đến hết)”

Hướng dẫn

Giọng thơ vẫn nhẹ nhàng nhưng mỗi lần điệp từ vì được lặp lại, dường như cảm xúc lại lắng sâu thêm để tìm về với ngọn nguồn gần gũi và thiêng liêng nhất. Những yếu tố tạo nên động lực của lòng quyết tâm chiến đấu ở người cháu qua từng dòng thơ mỗi lúc một thu hẹp lại về phạm vi: Tổ quốc – xóm làng – người – tiếng gà, ổ trứng đã nói lên một quy luật tình cảm vô cùng giản dị: làm sâu sắc thêm quê hương, và sự thống nhất giữa hai tình cảm cao đẹp này là cội nguồn sức mạnh tinh thần của mỗi người lính. cũng không phải là cái gì xa xôi, lớn lao hay trừu tượng. Đó có thể chỉ là yêu một ấp iu như Bằng Việt; yêu một tiếng gà cục tác, một ổ rơm trứng hồng như hay yêu cái cây trồng trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông như chẳng hạn. Nên ở một góc độ nào đó, sự thu hẹp phạm vi ở khổ thơ cuối là cách thức cụ thể hóa lòng yêu nước, làm nổi bật chân lí giản dị: Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc.

Xem thêm:  Phân tích bài thơ “Viếng lăng Bác” của nhà thơ Viễn Phương

Hocvanvanhoc.com

Post Comment